Παιδικά Πάρτι - PhotoStudio7.gr

Παιδικά Πάρτι

Φωτογράφιση

  • 2 ώρες
  • 200 φωτογραφίες σε CD ή DVD υψηλή ανάλυση
  • 3 Αντίγραφα Φώτο-DVD μουσική εισαγωγής, τίτλους

200€

Βιντεοσκόπηση

  • 2 ώρες
  • 3 Αντίγραφα DVD μιας ώρας, μουσική εισαγωγής, τίτλους

200€


Up